Pravilnik o članarini

Članarina predstavlja naknadu za sportsku edukaciju koju obavljaju treneri kluba.
Članarina za mini odbojku iznosi 150,00 kuna mjesečno, a za ostale uzrasne kategorije iznosi 200,00
kuna.
Članarinu plaćaju sve igračice do navršenih 18 godina; uplaćuje se do 5-og u mjesecu za tekući mjesec.
Članarina se uplaćuje na žiro račun ili izravno tajniku kluba. Ukoliko igračica ne bude ispunjavala tu
obavezu, upravni odbor kluba će donijeti odluku o njenoj daljnjoj aktivnosti.
Ukoliko u klubu treniraju dvije sestre, prva plaća 100%-tni iznos, dok se drugoj naplaćuje 50% propisane
članarine. Za slučaj da treniraju tri sestre, treća trenira besplatno.
Tajnik kluba će kontrolirati uplate i jednom mjesečno izvještavati upravni odbor.

Logo_footer   
     © 2015. OK Poreč, sva prava pridržana.

Developed by MAKE Creative Studio